Romantiikan jälkeen?

Luennot

 1. "Le nouveau roman": Sarraute, Kultaiset hedelmät
 2. "Psykologinen realismi": Tolstoi, Anna Karenina
 3. "Vuoden 1857 modernistit, vanhat romantikot…": Flaubert ja Baudelaire
 4. Romantiikan aika
 5. "Pohjoisamerikkalaista (jälki)romantiikkaa": Poe ja Whitman
 6. "Modernein viktoriaaninen romaani": Emily Brontë, Humiseva harju
 7. "Modernismi ja myytti": Joyce, Odysseus
 8. "Tottumus on toinen luonto": (a) Beckett, (b) Proust
 9. "Eksistentialistinen romaani": Camus, Sivullinen
 10. "Realismeja" / "Romantiikan jälkeen – barokki?": Morrison, Minun kansani, minun rakkaani

Romantiikan jälkeen? 1800- ja 1900-lukujen maailmankirjallisuudesta

TYY133E-kurssin voi näiden luentojen yhteydessä suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Loppukuulustelu eli -tentti jossa tentitään luentojen sisältö ja oheiskirjallisuus (yhdistäen näitä kahta osa-aluetta toisiinsa). Tentissä annetaan 1-3 esseemuotoista tehtävää, joista vastataan yhteen tai kahteen. Kysymykset ovat yleisluontoisia, pyydän suhteuttamaan vaikkapa sitä, mitä olemme oppineet esim. romantiikasta, modernismista tai realismista oheislukemistoon ja luentojen muuhun aihepiiriin.
  Ensimmäiseen tenttiin, joka järjestetään kurssin päätyttyä ja jonka valvoo luennoitsija, ei tarvitse ilmoittautua. Helsingin yliopiston ja avoimen yliopiston uusintatentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä!

  Työväen Akatemian kuulusteluista ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

 2. Essee jossa luentojen sisältöä ja aihepiiriä hyödynnetään oheiskirjallisuuden tulkinnassa. Rakenteesta: noin 2-5 sivua oheiskirjallisuuslistan kohtaa kohti, yhteensä noin neljätoista sivua (riviväli 1,5, fontti 12 pt, noin 4000 sanaa).

  Huomaa, että esseetä kirjoittaessasi voit olettaa, että lukija (luentokurssin opettaja) on lukenut käsiteltävät teokset, joten ei ole syytä kirjoittaa juoniselostuksia tai muita kuvauksia kirjan sisällöstä. Sen sijaan toivon, että koetat löytää teoksista sellaisia asioita, jotka itse koet mielenkiintoisiksi suhteessa esimerkiksi saman teoksen muihin osatekijöihin, muihin teoksiin tai kurssin sisältöön ja/tai oheisaineistoon.

  Ks. m. WebOodi.

  Esseen palautuspäivä: mahdollisimman pian kurssin päätyttyä, mutta viimeistään ensimmäiseen uusintatenttiin mennessä.

Teknisiä ohjeita:


Esseesuoritukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia (lähetä minulle omasi, jos vielä mietityttää!)

1. Jos valitsee esseevaihtoehdon, mikä on esseissä olennaisinta? Oma näkökulma, lukukokemus, kritiikki, vertailu luentojen sisältöön/teoksen kirjoitushetken aikakauteen/tyylisuuntaan, vai ehkäpä jokin muu?

Sanoisin että nämä kaikki yhdessä, tosin “kritiikistä” en ole varma: tarkoittaako se teoksen arvottamista? En usko, että se on hyvä lähestymistapa, ellei sitä perustella vahvasti. “Teosta X pidetään yleisesti maailmankirjallisuuden klassikkona, mutta minusta se on yliarvostettu, koska...”: tässä perustelujen on syytä olla hyvät. Voimme olettaa myös, että nämä kirjat on jo “kehuttu valmiiksi” moneen kertaan, eikä siis välttämättä tarvita arvottamista puoleen eikä toiseen. Ei tähän oikeastaan voi antaa yksiselitteistä vastausta, koska jokaisen näistä osa-alueista voi toteuttaa eri tavoilla. Oma näkökulma ja lukukokemus ovat tärkeitä, mutta se ei tarkoita täysin subjektiivista “musta tuntuu” -kirjoittamista...

2. Kuinka paljon luentojen sisältöä / luentojen ulkopuolista lähdekirjallisuutta tulee hyödyntää esseessä ja onko se pakollista?

Esseetä varten sinun ei tarvitse hankkia taustatietoa muualta. Luennoilla olen kuitenkin monesti vain esittänyt esimerkkiaineiston pohjalta, miten näitä klassikkoja voidaan lukea, tai miten olen itse kokenut mielekkääksi lähestyä “romantiikan jälkeistä” kirjallisuutta. Pyri siis itsenäiseen näkemykseen, äläkä toista luennoilla puhuttua ainakaan sellaisenaan.

3. Tuleeko esseen olla yhtenäinen teksti, johon sisältyy pohdinta kaikista teoksista, vai voiko essee koostua “pienemmistä itsenäisistä esseistä” (essee/kirja)? Olisiko teoksia hyvä vertailla keskenään, vai voiko jokaisesta tehdä “erillisen” esseen omalla näkökulmallaan?

Molempi parempi. Voit hyvinkin kirjoittaa 2-5 sivua jokaisesta teoslistan kohdasta, ilman että näitä tarvitsisi sitoa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Napakoita huomioita onkin mukava lukea. Usein käy toki niin, että jonkinlaisia yhteyksiä ja vertailua alkaa väkisinkin syntyä, eikä sekään ole pahaksi.

4. Milloin olisi esseen deadline?

Esseen palautuspäivä on mahdollisimman pian kurssin päätyttyä, mutta viimeistään ensimmäiseen uusintatenttiin mennessä (ellei muuta ole sovittu tai sovita).


Aikataulu, oheiskirjallisuus ja luentojen taustatekstit keväällä 2016

Luentojen taustamateriaalia löytyy opettajan kotisivulta, osoitteesta http://koti.kapsi.fi/pajari/kotisivu/Luennot/.

HUOMAA: Jollet pääse jollekin luennolle, kannattaa lukea kyseisen luennon taustateksti, esim. 1. luennon osalta teksti Romantiikan aika. Ota kuitenkin huomioon, että luentojen muodossa suoritettava opintojakso on lähiopetusta ja edellyttää läsnäoloa.

Luentojen ja luennoilla käsiteltävän kirjallisuuden alustava järjestys on seuraavanlainen:

 1. Romantiikan aika (1798 ff): Novalis, Heinrich von Ofterdingen (1802) ja muita esimerkkiteoksia. Taustateksti.
 2. "Modernein viktoriaaninen romaani": Emily Brontë, Humiseva harju (1847). Taustateksti. Lue teos kokonaisuudessaan.*
 3. Vuoden 1857 "vanhat romantikot": Flaubert, Rouva Bovary ja Baudelaire, Pahan kukat. Taustatekstit: Flaubert 1, Flaubert 2 ja Flaubert 3, sekä Baudelaire. Flaubertin romaani on valinnainen teos, ks. alla.
 4. "Psykologinen realismi": Leo Tolstoi, Anna Karenina (1875-77). Taustateksti. Valinnainen teos, ks. alla.
 5. "Modernia perspektivismiä": James Joyce: Ulysses (1922). Taustateksti. Lue vähintään teoksen 13. episodi, "Nausikaa".*
 6. "Absurdi romaani?" Albert Camus, Sivullinen (1942). Taustateksti. Lue teos kokonaisuudessaan.*
 7. "Maagista realismia?" Toni Morrison, Minun kansani, minun rakkaani (1987). Taustateksti. Lue teos kokonaisuudessaan.*

* Lue kurssin oheiskirjallisuutena vähintäänkin asteriskilla merkityt teokset: Brontë, Joyce ("Nausikaa"-episodi), Camus, Morrison. Muihin luennoilla käsiteltäviin, yllä mainittuihin teoksiin tutustuminen on vapaavalintaista. Suositeltavaa on kuitenkin lisäksi joko Flaubertin Rouva Bovaryn tai Tolstoin Anna Kareninan lukeminen kurssin yhteydessä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Alustava järjestys kuitenkin tarkoittaa, että kulloisellakin luennolla käsiteltävään teokseen kannattaa tutustua jo ennalta.