Pajari Räsänen
FT, Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

suomeksi:

Pajari Räsänen
PhD, University of Helsinki, Comparative Literature

in English: