Romantiikan jälkeen?
Proust by Beckett

Beckettin Proust-esseen kansi (1931)


Luennot

  1. "Le nouveau roman": Sarraute, Kultaiset hedelmät
  2. "Psykologinen realismi": Tolstoi, Anna Karenina
  3. "Vuoden 1857 modernistit, vanhat romantikot…": Flaubert ja Baudelaire
  4. Romantiikan aika
  5. "Pohjoisamerikkalaista (jälki)romantiikkaa": Poe ja Whitman
  6. "Modernein viktoriaaninen romaani": Emily Brontë, Humiseva harju
  7. "Modernismi ja myytti": Joyce, Odysseus
  8. "Tottumus on toinen luonto": (a) Beckett, (b) Proust
  9. "Eksistentialistinen romaani": Camus, Sivullinen
  10. "Realismeja" / "Romantiikan jälkeen – barokki?": Morrison, Minun kansani, minun rakkaani

"Tottumus on toinen luonto": Beckett & Proust


Kirjoita tohtorille:  pajari.rasanen@gmail.com

Tätä sivua on viimeksi muokattu 28/06/2012 19:36:44